Vĩnh Phúc: Công tác giảm nghèo ở một xã điểm Nông thôn mới nâng cao

25/12/2023 11:12

Nằm ở phía nam huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, xã Triệu Đề là một trong 10 xã trong tỉnh được lựa chọn, tập trung ưu tiên đầu tư các nguồn lực chỉ đạo điểm xây dựng đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, thôn kiểu mẫu giai đoạn 2020 - 2021. Đây cũng là một trong những địa phương thực hiện tốt công tác giảm nghèo.

Phong trào thi đua “Vì  người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn xã được gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, huy động, lồng ghép các nguồn lực để triển khai thực hiện giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Hội Nông dân xã thường xuyên phát động phong trào“Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi,đoàn kết, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Hội Phụ nữ xã với phong trào“Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Phụ nữ giúp nhau giảm nghèo có địa chỉ”. Hội Cựu thanh niên xung phong với phong trào “Cựu thanh niên xung phong giúp nhau làm kinh tế giỏi, giúp nhau thoát nghèo bền vững”. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo ”, “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”; Hội Cựu chiến binh với phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Ủy ban MTTQ Việt Nam tích cực triển khai Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, trong 2 năm đã hỗ trợ nhà ở cho 3 hộ nghèo có khó khăn về nhà ở với số tiền hơn 400 triệu đồng.

Nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, xã phối hợp với các các cơ quan chức năng tổ chức tập huấn cho cán bộ, hội viên và nông dân nắm vững khoa học kỹ thuật thâm canh cây lúa, nuôi trồng thủy sản, nuôi lợn, từ đó hình thành vùng sản xuất vùng hàng hóa như lúa Thiên ưu 8, TBR 225, ADI 28,... mô hình chăn nuôi thủy sản áp dụng công nghệ, các mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đặc biệt trong năm 2021 trên địa bàn xã thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên 20 ha đất trồng màu kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả, cây hàng năm và nuôi trồng thủy sản kết hợp trồng lúa với tổng diện tích là 20 ha. Trong chăn nuôi, xã khuyến khích các hộ dân xây dựng mô hình chăn nuôi trang trại. Bên cạnh đó, xã còn tạo mọi điều kiện cho các hộ gia đình thuộc đối tượng hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn Ngân hàng CSXH để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, xã Triệu Đề đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, giúp nhiều hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, đời sống Nhân dân từng bước được nâng cao, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Thanh Tân

Ảnh: Mô hình kinh tế vườn giúp người dân Triệu Đề vươn lên làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương