VARNA ĐỒNG HÀNH CÙNG NHỮNG NGHĨA CỬ CAO ĐẸP TRONG “LỄ PHÁT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH ĐĂNG KÝ HIẾN TẶNG MÔ, TẠNG – CHO ĐI LÀ CÒN MÃI”

Nhằm chuyển tải sâu rộng hơn ý nghĩa nhân đạo, nhân văn cao cả của việc hiến tặng mô, tạng cứu người như một nghĩa cử cao đẹp, một biểu tượng của lòng nhân ái vì con người trong cộng đồng, vừa qua, chương trình “Đăng ký hiến tặng mô, tạng – Cho đi là còn mãi” do Bộ Y tế, Trung ương Hội chữ Thập đỏ Việt Nam, Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam đã được tổ chức