Đoàn Thanh niên huyện Cao Phong (Hòa Bình) chung tay thắp sáng đường quê

15/12/2023 11:20

Đến hết năm 2022, huyện Cao Phong đã có 7/9 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 18 tiêu chí/xã, hoàn thành 4/9 tiêu chí nông thôn mới cấp huyện. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Cao Phong lần thứ XXVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện Cao Phong đặt mục tiêu xây dựng huyện Cao Phong đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025. Đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, các ngành, cơ quan, đơn vị. 

Việc xây dựng hệ thống điện thắp sáng đường nông thôn là một trong những tiêu chí xây dựng nông thôn mới; tuy nhiên, với điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, việc đầu tư hệ thống điện thắp sáng này không phải ở địa phương nào cũng có tính khả thi. Do vậy, huyện Đoàn Cao Phong đã lựa chọn mô hình: “Thắp sáng đường quê bằng đèn năng lượng mặt trời” để triển khai, góp phần cùng địa phương hoàn thành tiêu chí nông thôn mới.

Tỉnh đoàn Hòa Bình trao tặng biểu trưng công trình thanh niên “Đường điện thắp sáng đường quê” ở huyện Cao Phong.

Tháng 3/2022, Huyện đoàn Cao Phong bắt đầu triển khai mô hình đường điện thắp sáng đường quê bằng đèn năng lượng mặt trời tại tại xóm Mỗ, xã Bình Thanh.  Đến cuối năm 2022 xây dựng đường điện tại xóm Bảm (xã Tây Phong) và tại xóm Trang Giữa (xã Hợp Phong). Trong năm 2023 thêm 2 xóm được thắp sáng bằng đèn năng lượng mặt trờ là xóm Bưng 2 (xã Thu Phong) và xóm Lòn (xã Bình Thanh). Tổng kinh phí xây dựng 5 công trình thắp sáng đường quê bằng đèn năng lượng mặt trời là 190 triệu đồng, thực hiện hoàn toàn từ nguồn xã hội hoá, đồng thời có sự hỗ trợ giá bóng đèn của tập đoàn Vietel.

Cùng với nhiều chương trình, phong trào hoạt động thanh niên khác, mô hình “Thắp sáng đường quê bằng đèn năng lượng mặt trời” đã phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên huyện Cao Phong nói riêng và Tỉnh đoàn Hòa Bình nói chung, bằng các hoạt động thiết thực chung tay cùng các cấp, các ngành hoàn thành các chỉ tiêu tại những địa phương trọng điểm sớm về đích nông thôn mới./.

 

                                                                         Quốc Tuấn

(Nguồn: theo TTXVN)