Bệnh viện quốc tế DNA thực hiện nghiên cứu ứng dụng Tế bào gốc trong Chống lão hóa

Ngày 8/12, tại Hội nghị khoa học Tế bào gốc 2023, BS Phan Thanh Hào, Chủ tịch HĐQT Bệnh viện Quốc tế DNA cho biết, bệnh viện đang tiến hành...

<1 2 3 4 5 6 7>